Hitra-froya.no skrev i forrige uke om fiskere som har observert mye rømt oppdrettslaks i Fillfjorden på Hitra. I følge Adresseavisen mener kontrollsjef Thomas Sandvik i Fiskeridirektoratet at den rømte laksen kan knyttes til en rømming for en drøy måned siden, fra en brønnbåtoperasjon ved Salmars anlegg ved Ørnøya utenfor Frøya.

- Dette er en fase hvor det er spesielt stor risiko for rømming. Det siste året har vi jobbet mye med tekniske forskrifter på anlegg, men nå skal vi se mer på dem som tilbyr tjenester til oppdrettselskapene, sier Sandvik til avisen.

I følge daglig leder Olav Andreas Ervik i Salmar Farming var det i underkant av 30 laks som forsvant.

- Årsaken til hendelsen var menneskelig svikt hos en av operatørene om bord i brønnbåten. Vi forventer at våre leverandører tar tak i dette og setter inn tiltak som forhindrer at denne typen hendelser gjentar seg, sier Ervik.

I følge Adresseavisen tviler Ervik på at funn av rømt oppdrettslaks i Fillfjorden har sammenheng med rømmingen fra brønnbåten.