Sist uke sa formannskapet enstemmig ja til igangsetting og finansiering av Hitra kysthavn på Jøstenøya ved Sandstad. Torsdag ettermiddag er det ventet at kommunestyret vil gjøre likelydende vedtak.

FØLG MØTET PÅ WEB-TV HER FRA KLOKKA 13. Følg denne linken

Lokalavisa skrev før helga at i tillegg til å bli viktig for industriutviklinga i området, vil installasjonene på havneområdet også kunne bli svært viktig dersom Hitratunnelen av en grunn blir stengt over en lengre periode. Kaianlegget vil bygges med tanke på anløp av såkalte Ro-Ro-skip som lastes med en spesialtilpasset rampe. Det er denne rampen som kan komme til å bli brukt som ferge-lem i en nødsituasjon.

- Veisjef Tøndel syns det er en god løsning at vi bruker rampa til beredskap og at kommunen får overta området hvor fergeleiet står, sa Hitra-rådmann Roger Antonsen.

Flere saker på agendaen:

Av andre saker Hitra kommunestyre skal behandle torsdag er:

Søknad om støtte til Hitra Sogns Forsamlingshus

Statutter for Hitra Island Games Association

Melding - Søknad om etablering av asylmottak