Ordfører Ole Haugen har brukt kvelden til å gå gjennom statistisk sentralbyrås tall for endring i arbeidsplasser de siste fire årene. Resultatet er han svært fornøyd med.

- Det er fantastisk å konstantere en slik vekst. Tallene viser at det bare er Malvik kommune som har større vekst i arbeidsplasser, det er ganske enestående. Hitra har tre ganger større vekst enn gjennomsnittet i fylket,  og fem ganger høyere enn resten av landet, sier Haugen, som presiserer at tallene viser den årlige gjennomsnittlige veksten de siste fire årene.

- Flere ben å stå på

- Det er først og fremst god vekst i næringslivet som er årsaken til den høye veksten, og ikke økt bemanning i kommunene eller andre offentlige etater. Det som er interessant er at veksten er innenfor bransjene varehandel, bygg og anlegg og privat tjenesteyting. Det betyr at vi holder på å få mer vekst i flere bransjer enn havbruksnæringen – som fortsatt går godt. Men det ser ut som vi har fått flere ben å stå på, sier Haugen.

- Men det er klart at det er havbruksnæringen som er motoren, og som har spredningseffekt til andre bransjer. Samtidig som noen har sett muligheten til å utvikle bedrifter på mer generelt grunnlag, mener Haugen.

- God bunnplanke i befolkningsveksten

Det er også god vekst i befolkningen, men veksten her henger etter arbeidsplassene.

- I en verden med stengte kommunegrenser ville en arbeidsplass tilsvare nesten to nye innbyggere. Men hos oss er det nesten motsatt, med større vekst i arbeidsplasser enn innbyggere. Det viser at det er en god bunnplanke i befolkningsveksten. Hvis vi sammenligner oss med nabokommunene til Trondheim, ser vi at det er sterk befolkningsvekst, men nedgang i arbeidsplasser på grunn av at mange jobber i Trondheim, sier Haugen.