Mottar et stort antall bekymringsmeldinger om dyr

foto