Av:
  • Frank Cadamarteri

Klaget over smerter etter utførkjøring

Ulykken har skjedd på veien på Jøsnøya mot Hitra industripark. Foto: Leserfoto