Av:
  • Bjørn L. Rønningen

- Punkterte i steinraset

Åstfjordbrua avbildet i desember. Foto: Hitra-Frøya