Er vi på rett vei? Kirsten og vennene er gode hjelpere under massevaksineringa