Sarek Eiendomsutvikling AS ble stiftet 22/1 2017, og ble registrert i Brønnøysundsregisteret 15. mai. Selskapet skal erverve, eie og utvikle fast eiendom, samt forestå utleie, bortfeste og salg av egne eiendommer.

Selskapet har adresse på Melandsjø, og styreleder er Øyvind Sand.