SV har tidligere foreslått å innføre en avgift på 25 øre per kilo produsert laks og regnbueørret, som skal gå tilbake til kommunene som stiller areal til disposisjon for oppdrettsanlegg.

I dag (tirsdag) ble forslaget behandlet i Stortingets næringskomite, der flertallet (Ap, KrF, SP, Venstre og SV råder Stortinget til å be regjeringen sette i gang med å utrede en avgift per kilo eksportert ubearbeidet fisk. De vil be regjeringen fastsette størrelsen på avgiften, og  komme tilbake med utredningen til behandlingen av statsbudsjettet for 2018, slik at avgiften kan bli innført senest 1. Juli 2018.

- Denne avgiften skal tilføres Havbruksfondet for så å fordeles ut til kommunene i henhold til andel av MTB/lokalitetskapasitet hver kommune har. Flertallet mener det må utredes og vurderes om det er rett å gi fritak for å betale avgift for eksempel når bedrifter går med underskudd, står det i tilrådningen til Stortinget.

Mindretallet i næringskomiteen, Høyre og Fremskrittspartiet, stemte i mot forslaget. De mener at en produksjonsavgift vil være svært uheldig, uforutsigbar og lite fremtidsrettet.

Stortinget skal behandle tilrådningen denne uken.

- Kjempeseier

Lars Haltbrekken, stortingskandidat for SV i Sør-Trøndelag, tar innstillingen som en seier allerede.

- Dette er en kjempeseier. Disse inntektene vil bety mye for skole, helse og miljøarbeid i kommunen langs kysten. Fram til i dag har oppdrettsselskapene kunnet bruke våre felles kystområder gratis. Nå må de betale kommunen for bruken, skriver Haltbrekken i en e-post.

I følge SVs forslag vil Frøya og Hitra få henholdsvis 10 og 8 millioner kroner i årlig frie inntekter dersom avgiften blir på 25 øre per kilo laks.