Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2018, som presenteres i sin helhet 15. mai, å gi avgiftslettelser for bryggerier som årlig produserer under 500 000 liter øl med styrke fra 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol. Avgiftslettelsen gjelder for omsetningen av de første 200 000 literne.

- Det vil blant annet gjelde Bryggeriet Frøya, forteller stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen, Sivert Bjørnstad (Frp), til lokalavisa.

- Små, lokale bryggerier er et kjærkomment supplement til de store, internasjonale bryggeriene. Vårt mål er at denne avgiftslettelsen kan bidra til at flere etablerer bryggerier og opprettholder og kanskje utvider antallet arbeidsplasser, sier Bjørnstad.

- En avgiftslettelse på hele 20 prosent for de første 50 000 literne et bryggeri produserer, gjør hverdagen enklere for de aller minste bryggeriene, og ikke minst for gründerne bak, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant for Høyre, i en pressemelding.

Avgiftssatsen på denne type øl er i dag 22,07 kroner pr. liter. Avgiftslettelsen vil utgjøre 4,41 kroner pr. liter.

- Vi håper at dette forslaget vil stimulere til økt mangfold og enda mer brygging av lokalt øl. Tradisjonen for brygging av øl i Norge går mange hundre år tilbake i tid, og kvaliteten på lokalbrygget øl står ikke tilbake for de internasjonale bryggeriene, sier Jon Gunnes, stortingsrepresentant for Venstre.