- Dette er noe av det verste jeg har opplevd. Det var skikkelig vondt å se dyret lide på denne måten.

Det forteller turgåer Kristine, som i helga fant katta som var sterkt forkommen og hardt skadet etter å ha satt labben i ei minkfelle. Framlabben satt fast i røret som leder inn i fella, antakelig var katta på jakt etter åtet som var lagt der for minken. Da katta ble funnet, var den utmattet, våt og sterkt skadet. Det bekrefter også Knut Tore Børø i viltnemnda, som ble utkalt til funnet av katta.

- Hele foten fra fra kneleddet og ned var knust, så det så "hustrig" ut, sier Børø.

Vill og forskremt

Katta og fella ble funnet under en søndagstur Kristine, mannen og de to små barna hadde langs fjæra i Børøysundet på Hitra.

- Ungene og mannen min sto og kasta litt stein i vannet, men jeg vandra langs fjæra. Plutselig så jeg den grå katta som lå mellom steinene. Jeg så ikke med en gang at den satt fast i fella, men bare ved å se på øynene dens, så jeg at den var helt forpint. Da jeg prøvde å nærme meg, så jeg at labben bare hang inne i fella. Katta var helt våt på bakbeina, forteller Kristine. Mannen gikk nærmere for å se om det var mulig å få dyret løs.

- Det var ikke mulig. Katta var helt vill og forskremt, så vi ringte veterinærvakta. Hun var en time unna på et annet oppdrag. Hun fortalte at det er en del villkatter i dette området, men det er usikkert om dette var villkatt eller om det er noen som eier den. Den så ikke ut som noen typisk villkatt heller, den var ganske langhåret og ikke så stor, så den er nok ganske ung. Veterinærvakta sendte henvendelsen videre til viltvakta, da kom det en mann i løpet av ti minutter, forteller hun.

Knut Tore Børø forteller at han ble utkalt av vakthavende veterinær for å se nærmere på katta.

- Det var en særdeles utrivelig opplevelse. Det var en deffekt på fella som gjorde at katta fikk mulighet til å få labben inni. Hvor lenge den har hengt fast i fella, vet ikke jeg, men hele foten fra kneleddet og ned var knust, så det så "hustrig" ut. Jeg var i kontakt med vakthavende veterinær, som konkluderte at den måtte avlives, forteller Børø. Han sier det er vanskelig å anslå hvor lenge katta kan ha sittet fastklemt og skadet.

Kan ha stått i dager

- Denne type fangst krever daglig tilsyn av fella, men jeg må si at jeg tviler sterkt på det er gjort i dette tilfellet. Ut fra åtets tilstand tilsier dette at åtet nok var noen dager gammelt. Det er ikke det samme som at katta har stått fast flere dager, men situasjonen sier meg at det er grunn til å tro at den kan ha gjort det. Rutiner for kontroll av feller tilsier at det skal være ukentlig for «dødsfeller» og daglig for feller som fanger levende, sier Børø, som ellers henviser til Mattilsynet når det gjelder regler for bruk av minkfeller (se nedenfor).

- Da vi åpna fella, sto det at den er utleid fra Frøya kommune, opplyser Børø.

- Katta var helt vill og forskremt, forteller Kristine, som fant katta under søndagsturen i Børøysundet. (leserfoto)

Kristine sier hun fikk skjermet ungene for opplevelsen, men at det vil henge igjen hos de voksne. Hun håper oppmerksomhet rundt minkfeller og bruken av dem, kan hindre nye tilfeller.

- Dette vil nok prege oss en stund. Vi er dyremennesker, så dette var skikkelig vondt å se dyr ha det så vondt. Men i hvert fall godt å tenke på at katta ikke ble pint helt inn i døden, sier Kristine, som også har varslet Dyrebeskytelsen i Trondheim.

- Jeg forventer ikke at det kommer all verdens ut av det, men jeg syns at det er en fæl sak som også de bør få vite om, sier hun.

Reglene

Mattilsynet på Hitra og Frøya opplyser til lokalavisa at katta er undersøkt og at det ikke ble funnet chip som kan si noe om eieren. Matilsynet viser forøvrig til Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, som sier at slagfelle og felle med fallem er tillatt til fangst av villmink. Forskriften sier videre, blant annet:

*Fangstredskap som er utplassert skal være merket med brukerens navn og adresse og eventuelt telefonnummer.

* Fangstredskaper skal ikke utplasseres i områder hvor alminnelig ferdsel medfører at det kan oppstå fare for mennesker eller husdyr.

* Bruker av fangstredskap som fanger viltet levende plikter å føre tilsyn med fangstredskapet minst én gang hvert døgn. Ved fangst av villmink, gaupe og jerv skal det minst føres tilsyn hver morgen og kveld.