Norsk mottaksdrift AS har fått i oppdrag fra UDI å starte opp asylmottak for 130 asylsøkere. Nå er det kjent at de har kjøpt hele eiendommen til Hitra Fjordhotell.

- Det stemmer at vi har solgt fjordhotellet. Vi er glade for å være ferdig med den epoken, sier Anders Hoff, som sammen med kona Wenche Hoff har eid og drevet Hitra Fjordhotell. Hotellet har vært til salgs siden 2012.

Det er eierne av Norsk mottaksdrift som har kjøpt hotellet. De leide hotellet for drift av asylmottak fra 2013 til 2014.

- Det stemmer. Men det er Lykstad og Owren eiendom As som har kjøpt fjordhotellet, som er helt uavhengig av asylmottaket, sier Per Erik Lykstad, daglig leder ved Norsk mottaksdrift As.

Han eier  50 prosent av både Norsk mottaksdrift As og Lykstad og Owren eiendom As. Lykstad forteller at eiendomsfirmaet har flere eiendommer som leies ut til asylmottak,  men også andre typer leievirksomhet, blant annet til studenter.

- Skal dere bruke fjordhotellet til asylmottak?

- Vi tenker å bruke det til asylmottak. Men vi tenker selvsagt også på hva vi kan gjøre med hotellet etter at asylmottaket blir lagt ned en gang.

Flytter snart inn

Når vil asylmottaket være klart for innflytting?

- Det skal være klart for innflytting i midten av november. Vi var på Hitra i går(tirsdag) og noterte hva som må gjøres av vedlikehold, innkjøp av utstyr og inventar. Vi setter folk på med en gang for å gjøre det som må gjøres.

Har bestilt sprinkleranlegg

- Hitra kommune påpeker at det ikke er lovpålagt sprinkleranlegg i bygningen. Skal dere montere det?

- Vi er godt kjent med de nye reglene, og har bestilt fullsprinkleranlegg. Kravet er at det kan monteres noen måneder etter oppstart.

Har flyktet fra Syria

Kommer asylsøkerne med en gang?

- De kommer raskere enn forrige gang. Det kommer asylsøkere tilsvarende to slike mottak hver dag til Norge, så vi regner med at mottaket er fylt opp etter kort tid.

- Vil de fleste komme fra Syria?

- De aller fleste vil komme fra Syria. Det vi erfarer er at de er veldig ressurssterke folk med god boevne, som ofte kommer fra større byer i Syria.

Folkemøte hvis kommunen vil

Vil dere ha noe informasjonsmøte før dere starter opp?

- Hvis kommunen mener det er lurt at vi skal har et folkemøte med en gang så stiller vi opp på det. Når det nærmer seg oppstart kommer vi uansett til å ha et tilsvarende møte som sist gang, der vi inviterer til nabomøte på mottaket.

Han ser frem til å drive samarbeide med kommunen og befolkningen igjen.

- Vi ser frem til å begynne arbeidet med asylmottak på Hitra igjen. Jeg opplevde det daglige samarbeidet med kommunen som veldig godt, sist gang vi drev mottak. Og vi hadde en god dialog med naboer, idrettslag og organisasjoner, som stilte opp for asylsøkerne, sier Lykstad.