- Du har ikke like mye erfaring som dem, men du trenger fremdeles respekten deres