Selvangivelsen for 2010 er nå tilgjengelig på nett, og utsendelse av selvangivelsen til 252 000 skattytere i Sør-Trøndelag er i gang.

På Hitra er det registrert 3.783 lønnsmottakere og 329 personlige næringsdrivende som skal levere selvangivelse.

På Frøya er tallet 3.926 og 263.

Er det feil i forhåndsutfylte opplysninger fra for eksempel arbeidsgivere eller banker, må du selv rette dette i selvangivelsen. Du må også sjekke at alle inntekter og fradrag er med.

– Det er den enkelte som har best oversikt over sine økonomiske forhold. Sjekker du ikke tallene, kan du risikere tilleggsskatt. Tilleggsskatt på uoppgitt inntekt er 30 prosent, så det er viktig at alle tar seg tid til å gjøre denne jobben. Pass også på å føre opp fradragene du har rett på. Det kan være for eksempel pendlerfradrag, foreldrefradrag eller særfradrag, sier Trude Vollheim Webb, regiondirektør Skatt Midt-Norge

Elektronisk selvangivelse

Nesten en halv million får selvangivelsen kun elektronisk i år. I Sør-Trøndelag har omtrent 20 000 valgt denne løsningen. Av disse kommer 224 fra Hitra og 185 fra Frøya.

Alle lønnstakere og pensjonister kan velge å få fremtidige selvangivelser og skatteoppgjør elektronisk og ikke på papir.

Flere skatteoppgjør

I år blir skatteoppgjøret for lønnstakere og pensjonister sendt ut i fire puljer: 24 juni, 17. august, 14. september og 19. oktober. Tidligere måtte alle som ikke fikk i juni vente til oktober. De aller fleste vil fortsatt får skatteoppgjøret i juni. Selvstendig næringsdrivende og deres ektefeller vil fremdeles motta skatteoppgjør i oktober.