Den havarerte vindmøllen er laget av samme produsent som har levert de 109 vindmøllene som er i drift i Statkrafts tre anlegg på Smøla, Hitra og Kjøllefjord.

Alt arbeid i maskinhuset på vindmøllene er også stanset, etter instruksjon fra produsenten. Anleggene produserer strøm som normalt. Av hensyn til publikums sikkerhet er anleggene stengt for alminnelig ferdsel.

Også Statkrafts vindparker på Smøla og Kjøllefjord er stengt for alminnelig ferdsel.

- Vi setter hensyn til sikkerhet øverst, og ønsker å være på den sikre siden til årsaken til havariet i USA er klarlagt, sier pressetalsmann Knut Fjerdingstad i Statkraft.