Både på Frøya og Hitra er første skoledag satt til torsdag 18. august.

Nedenfor er klokkeslettene for oppmøte opplistet:

Sistranda skole: kl. 09:00

Nabeita skole kl. 08:45

Nordskag skole: kl. 08:30

Dyrøy skole: kl. 08:15

Mausund skole: kl. 08:45

Sørburøy skole: kl. 09.00

Kvenvær oppvekstsenter kl. 09:00

Knarrlagsund oppvekstsenter kl. 08:20

Strand oppvekstsenter kl. 08:30

Barman oppvekstsenter kl. 08:30

Fillan sentralskole / Hitra ungdomsskole kl. 09:00