(Leserfoto)
Gjøssøya ligger vest for Kvenvær på Hitra.