Salmar må møte i Nord-Troms tingrett etter at de ikke harvedtatt forelegget på 1,2 millioner kroner, i følge fiskeribladetfiskaren.no

De to rømmingene skjedde i Troms kommune i 2008, den førstei mai da 2.000 ILA-infiserte lakser rømte i Tranøy kommune.

Den andre rømmingen skjedde i september, og da unnlot Salmarå melde fra om rømming, eller mistanke om rømming.

- Nota var en halv meter under vann i et strekk på to meter,og det ble observert større mengder rømt oppdrettslaks i Kåfjord i tidsrommetetter, sier politiadvokat Tor Børge Nordmo til fiskeribladetfiskaren.no.