Til Hitra-Frøya sier Lernes at det når haster med å intensivere arbeidet med å få ut offentlige penger til prosjektet, slik at belastningen med bompenger blir minst mulig for bilistene. Torsdag sa kommunestyret i Snillfjord for tredje gang av veien skal følge indre trase.

På spørsmål fra avisa Sør-Trøndelag sier Lernes at det kan gå 10-15 gå før veien står ferdig.

- Det kan ta 10-15 år, men jeg håper på oppstart i 2010, for det haster veldig. Produksjonen av fisk på øyene bare øker. Egentlig sklulle det vært starta i dag. Vi har mange trailere liggende utenom veien. Vi har vært heldige så langt, men plutselig kan det bli ei alvorlig ulykke, sier Lernes.

Han understreker overfor Sør-Trøndelag at med en sånn vekst i sysselsettinga og tungtrafikken, har staten et stort ansvar for å bidra med midler så det kan bli et akseptabelt bompengenivå på nyveien.