Regjeringen foreslår en vekst i samlede inntekter på mellom 6 og 7 milliarder kroner til kommunene i 2016.

- En solid og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for å sikre blant annet kunnskap i skolen og et godt sosialt sikkerhetsnett, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

- Vi ønsker sterke kommuner som gir gode velferdstjenester over hele landet. Kommunene får med dette opplegget et handlingsrom til å fortsette satsingen på kunnskap i skolen, trygge barnehager, kvalitet i omsorgen og ytterligere tiltak for å styrke rusomsorgen, sier Sanner, som i dag legger frem regjeringens forslag til det økonomiske opplegget for kommunene i 2016.

Kommunesektoren får mellom 4,5 og 5 milliarder kroner av veksten i frie inntekter. Av denne veksten er 400 millioner kroner lagt inn for å styrke arbeidet med oppbyggingen av rusomsorgen. 200 millioner kroner er begrunnet i behovet for en fortsatt styrking helsestasjon- og skolehelsetjenesten. 400 millioner kroner legges inn i 2016 for å bidra til mer fleksibelt barnehageopptak.

- Vi fortsetter å styrke det sosiale sikkerhetsnettet i kommunene, slik at flere løftes opp og færre faller utenfor. Regjeringen satser derfor spesielt på rustiltak og helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sier Sanner.