Etter at Fylkesmannen opphevet Frøya kommunes dispensasjon til Frøya snekkerservice/ Norgeshus seniorboliger i Beinskardet, har kommunen måtte behandle saken helt på nytt. Også denne gangen har det kommet klager fra naboer. Klagene går i hovedsak på at det tillates å bygge mye høyere enn hva reguleringsplanen sier.

Forvaltningsutvalget i kommunen behandlet klagene i siste møte, og endte opp med et enstemmig vedtak om at klagene ikke tas til følge.