En utenlandsk mann som er bosatt på Frøya, er i Fosen tingrett dømt til å betale en bot på 8.000 kroner etter en trafikkulykke i Frøyatunnelen.

Det var i fjor høst mannen kjørte gjennom Frøyatunnellen. Han hadde i lang tid kjørt bak en langsom lastebil. I tillegg til lastebilen lå det en annen bil foran ham. Denne bilen kjørte forbi lastebilen, og tiltalte tenkte da at han også ville kjøre forbi lastebilen.

Den tiltalte mannen innser i ettertid at han ikke var så varsom som han skulle være. Hans kjøring var ikke gjort med ond hensikt, og han prøvde å plassere seg tilbake i sitt eget kjørefelt med en gang han så den andre bilen. Han anser videre at den føreren som kjørte imot fikk panikk, og kunne unngått denne ulykken dersom hun hadde vært roligere.

Etter uhellet sikret tiltalte ulykkesstedet og hjalp føreren av den motgående bilen.

Tiltalte avga en uforbeholden tilståelse i retten, og erkjente straffskyld for å ha opptrådt uaktsomt slik at det skjedde et trafikkuhell.