Nordenfjeldske kontroll hadde i perioden mar/ april kontroll av 13 salg/ skjenkesteder i Frøya kommune. I følge rapportene ble det ikke anvdekket noen alvorlige brudd på alkoholloven. Eneste anmerkninger er at på to av stedene var ikke skjenkestyrer/stedfortreder til stede, noe som ikke er brudd på loven.