Fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Senterparti går i mot regjeringens forslag om fjerne bestemmelsene i lov om helgedagsfred som begrenser adgangen til søndagsåpne butikker.

- Vi mener dagens bestemmelser om helgedagsfred er et gode  både for arbeidstakere og for familieliv.  Det ønsker Senterpartiet å holde fast ved, sier stortingsrepresentant Heidi Greni.

Sør Trøndelag Senterparti viser i uttalelsen til opplysninger fra handelsstanden om at søndagsåpne butikker vil medføre økte personalkostnader og svekke inntjeningen i butikkene.

- Særlig vil mindre forretninger og butikker i distriktene rammes. Oppsigelser og konkurser vil følge i kjølvannet av lovendringer, mener Greni.

- Søndagsåpne butikker er ikke ønsket verken av handelsstanden, de ansatte i butikkene eller av befolkningen. Regjeringens forslag til lovendring legger opp til at markedet alene skal avgjøre hvordan viktige samfunnsforhold skal styres. Det mener vi i  Sør Trøndelag Senterparti er uheldig og ber derfor Stortinget til å si nei til den foreslåtte lovendringen, sier Heidi Greni.