Sveinung Gundersen har fått dispensasjon til å legge ut flytekai fra sin eiendom på Haugen på Sør-Frøya. Flytekaia skal erstatte en kai som har ligget der fra før. Vedtaket er gjort under forutsetning at den gamle blir fjernet, og at det blir mulig for andre å leie plass til båt ved den nye flytekaia.