Utrykningspolitiet har i dag hatt kontroll i Snilldalen på fv. 714 i Snillfjord. Her pågår det nå anleggsarbeid i forbindelse med utbedring av Lakseveien, og fartsgrensen er derfor redusert til 50 km/t.

Ikke alle var like flinke å følge skiltingen, og ti bilførere ble tatt for overtredelse. Den høyeste hastigheten ble målt til 86 km/t.