Det finnes et utall varianter av besvimelses- og kvelningsleker, og lekene har sitt opphav i USA. Den leken som er oppdaget på Hitra ungdomsskole går ut på at elevene sitter på huk mens de puster raskt og dypt i minst 20 sekunder, før de reiser seg brått opp. Det kan føre til besvimelse. Etter det lokalavisa kjenner til, skal ett av tilfellene før helga ha medført at en gutt falt og skadet seg slik at han måtte til legebehandling.

Rektor Hege Østmark forteller at det oppsto en episode med leken torsdag før helga, og det var et tilfelle i et friminutt på fredag.

- Vi fikk stoppet leken på fredag og siden har vi ikke hatt noen tilfeller, uttaler Østmark til lokalavisa mandag formiddag.

Foreldrene på banen

Rektoren mener at kommunikasjon med foreldre, og holdningsskapende arbeid er viktige tiltak for å forebygge at det skjer igjen. Samtidig ønsker hun foreldrene på banen.

- Ungdommene skjønner ikke alvoret i leken så informasjon vil være viktig, sier Østmark.

Lærere som har inspeksjon i friminuttene er også mer oppmerksomme på leken og skal være ”tettere på” elevene, ifølge rektor.

Inspektør Tor Aune på Sistranda skole forteller at denne typen lek ikke har forekommet på hans skole.

Lokalavisa kjenner til at denne "leken" har vært brukt på Hitra fra tid til annen også flere år tilbake.

Besvimelseslek eller kvelningslek?

I besvimelsesleken hyperventilerer du får så å reise deg raskt opp, noe som kan føre til besvimelse. Ved hyperventilering forsvinner avfallsgassen karbondioksid fortere fra blodet. Dersom eleven besvimer, vil hun puste mindre, og karbondioksidnivået går tilbake til det normale. Dette er ikke farlig. Det som imidlertid kan være farlig, er eventuelle fallskader som kommer som følge av besvimelsen, opplyser Norsk helseinformasjon

”Besvimelsesleken” må ikke forveksles med ”kvelningsleken” eller ”The choking game”, som er vesentlig farligere. Ved ”kvenlingsleken” kuttes luft- og blodtilførselen til hjernen ved at noen tar kvelertak på medeleven eller kameraten.

”Dersom avklemmingen varer lengre enn man hadde tenkt, kan det føre til hjerneskade. Det er også viktige nervepunkter i det aktuelle området som er med å styrer hjerterytmen. Er man uheldig kan disse stimuleres og føre til hjertestans.” Dette uttalte kommuneoverlege i Fredrikstad, Sofie Lund Danielsen, til avisen Fredrikstads Blad, der denne type "lek" også ble avdekket tidligere.