Etter åtte måneder med oppussing er Fillan kirke straks festklar for konfirmantene i begynnelsen av mai.

- Det er med ærbødighet vi har skredet til verket. Dette er den nest eldste kirka vi har jobbet med, sier byggmester Ketil Olsen om oppussingen av Fillan kirke. Fillan kirke ble bygget i 1789.

Nesten hele kirka har fått en ansiktsløftning i løpet av vinteren. Arbeidslaget på sju mann fra Astra bygg og entreprenør har hatt mye å ta tak i, både innvendig og utvendig. Formålet har vært å rehabilitere kirka samtidig som man beholdt dens opprinnelige utseende.

Nye trapper

Det mest synlige for er nok at ytterkledningen på kirkebygget er byttet ut flere steder. I tillegg har grunnmuren fått seg en oppgradering. Løs murpuss er meislet av og ny er påført. Trappa opp til hovedinngangen og til sakristiet er støpt opp igjen. En rullestolrampe er dessuten støpt opp til en tredje inngang på kirkas nedside. Via denne inngangen vil det bli enklere å føre kister inn og ut av kirka.

Gammel skifer ble nytt tak

Taket har heller ikke stått uberørt av arbeidslaget. Den opprinnelige dråpeskiferen er skånsomt plukket av før man fikk se tilstanden til undertaket. Dråpeskiferen viste seg å ligge rett på lag på lag med spon. Man kjente til at taket var utett, ettersom det var observert fuktskader inni kirka. Dette er det gjort noe med nå. Lekter er lagt, som gir god luftsirkulasjon mellom undertak og skifer. Å jobbe på et kirketak gir visse utfordringer, sier Ketil Olsen.

- Med en hellingsgrad på 60 grader blir taket ekstra bratt. En løs skiferstein får stor fart ned her, men nå er hver eneste stein forsvarlig festet. Med sine 600 kvadrat har taket en mye større flate enn man kunne tro.

Overraskelser i bunn

Kirkeverge Knut Freidar Reksen hadde tatt høyde for at overraskelser ville dukke opp under oppussingsarbeidet, og ventet at de største var å finne på taket. Men forbauselsen var større over bunnen av kirka. Regnvann fra Kjerkbakkan, som passerer kirka, har over flere år rent rett mot bygget og gjort det rått og vått under kirkebygget. Nå er det nordsiden av kirken drenert og fått avrenning mot en kum. I tillegg har arbeidslaget klart å heve gulvet inni kiken med 8 centimeter.

- Dette er en skjev og skakk kirke, og det skal den også være. Men gulvet under ”Ansnes-stolen” var såpass ujevn at det måtte heves. Stolpene ”Ansnes-stolen” hviler på er støttet opp i grunnen, slik at det er skal være trygt å sitte der. Tidligere har stolpene stått på et ujevn og dårlig gulv, forteller byggmesteren.

Gamle vinduer som nye

Vinduene har også fått en oppgradering. Astra bygg og entreprenør har et eget vindusverksted. Kirkevinduene har blitt plukket ut av kirkebygget og sendt til verkstedet for rens og kitting. Vinduene fremstår som nye, men er de opprinnelige som alltid har stått der. Dette er i henhold til Riksantikvarens krav.

Noe nytt

Men noe nytt er også fått plass. En helt ny dør inn til baksiden av kirken var helt påkrevet. Den døren som har stått der frem til i dag er egentlig en innerdør, og har naturligvis ikke tålt kystklimaet. Dessuten er det nye toalettbygget på kirkas sørside synlig for alle. Innvendig er toalettbygget universelt utformet, mens eksteriøret skal ligne kirka; med rødmalte vegger og skifertak. Det gamle toalettbygget fungerer nå som vaktmesterkontor.

Det nye lydanlegget er en lite synlig men svært hørbar nyhet. Lydanlegget er trådløst og gjør at kirketjeneren kan styre lyden via et nettbrett. Dette er kirkeverge Reksen svært fornøyd med.

- Her er det ingen ledninger som ligger synlig utenpå veggene og er visuelt forstyrrende. Dessuten kan kirketjeneren kontrollere lyden uten å måtte forstyrre det som skjer fremme ved alteret.

- Det er et omfattende arbeid som er utført. Men nå har vi pusset opp for 150 år inn i fremtida, sier byggmester Ketil Olsen.

Alt i alt har oppussing og oppgradering av Fillan kirka gitt en prislapp på 6,6 millioner kroner. Dette er innenfor det som ble budsjettert, forteller Reksen.