- Mitt inntrykk er at det er lite tyveri fra båter, og lite tyveri av påhengsmotorer mot før. De siste fem-seks årene har problemet vært avtagende, sier lensmann Arild Sollie.

Men noen bensintyverier har det vært.

- Det er noen bensintyverier i ny og ne. Det blir sjelden anmeldt på grunn av at det er små mengder. Men i Lervågen ble det anmeldt tyveri av bensin fra båter. Der ble det observert mopeder i tidsrommet da det ble stjålet. Vi har mistanke om at slike bensintyverier er gjort av noen som ønsker å fylle opp mopeden sin eller lignende, sier Sollie.

Mer patruljering

- Hvorfor tror du det har blitt færre tyverier?

- Det vel på grunn av at vi i større grad har patruljekjøring nå enn tidligere. Det virker preventivt at politiet ruller rundt her og der, mener lensmannen.

Pass på

- Har du noen gode råd for å unngå tyverier?

- Det har blitt slik at man må låse inn det man har, enten i båten, eller på land. Det er slutt på den tiden at man bare kan forlate huset med nøkkelen i døra. Man må ta vare på det man har. Det er det viktigste, mener Sollie.