Søppelet på Hitra og Frøya blir ikke del av det nye samarbeidet