Følg debattene i Hitra kommunestyre direkte fra kl. 13