- Kan krisen føre noe positivt med seg, banksjef Tor?