Jula er høytid, og på Hitra og Frøya er det julaften hele åtte gudstjenester.

Sula kapell kl. 11.00:

Julaftengudstjeneste ved Thormod Høyen og Magne Romestrand. Offer: Kirkens Nødhjelp.

Nordbotn kirke kl 12.00:

Julaftengudstjeneste ved prost i Gauldal prosti, Øystein Flø, kantor Silvio Krauss, kirketjener Sten Egil Røvik og Fillan menighetsråd. Sang og musikk ved Hege Anita Skjærvik og Fjellværøy/Knarrlagsund skolekorps. Offer: Kirkens Nødhjelp.

Kvenvær kirke kl 13.00:

Julaftengudstjeneste ved prostiprest i Heimdal prosti, Per Even Robertstad, organistvikar Sindre Fredrik Strøm, kirketjener Bjørg Bjørgvik og Kvenvær menighetsråd. Offer.

Måøy kapell kl. 13.00:

Julaftengudstjeneste ved Thormod Høyen og Magne Romestrand. Offer: Kirkens Nødhjelp.

Fillan kirke kl 14.00:

Julaftengudstjeneste ved pensjonert diakon Jorun Foss, kantor Silvio Krauss, kirketjener Roger Dragsten og Fillan menighetsråd. Sang ved Maj Andreassen, Unni Hattmyr og Thomas Sandvik. Offer: Kirkens Nødhjelp.

Hitra kirke kl 16.00:

Julaftengudstjeneste ved pensjonert diakon Jorun Foss, kantor Silvio Krauss, kirketjener Bjørg Bjørgvik og Hitra menighetsråd. Offer: Menighetens arbeid.

Sandstad kirke kl 16.00:

Julaftengudstjeneste ved prostiprest i Heimdal prosti, Per Even Robertstad, Strand seniorbrass, kirketjener Roger Dragsten og Sandstad menighetsråd. Sang ved Therese Ulvan. Offer: Sandstad sanitetsforening.

Sletta kirke kl. 16.00:

Julaftengudstjeneste ved Thormod Høyen og Magne Romestrand. Offer: Kirkens Nødhjelp.

1. juledag - 25. desember

Hallaren kirke kl. 14.00:

Høytidsgudstjenste ved Thormod Høyen og Magne Romestrand. Offer til bymisjon.

Frøya sykehjem kl. 16.00:

Høytidsgudstjenste ved Thormod Høyen og Magne Romestrand.