Den midlertidige ordningen med utviklingstillatelser opphører fredag 17. november 2017. Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet

- Erfaringene så langt er at det har vært betydelig interesse for utviklingstillatelser, og at det er kommet inn mange søknader. Resultatet vil bli mange spennende og innovative prosjekter som kan bidra til å fremme miljø og arealtilgang, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Ordningen med utviklingstillatelser ble etablert høsten 2015. Det har vært tydelig kommunisert at dette skal være en begrenset ordning som omfatter store teknologiske løft som trenger drahjelp for å kunne realiseres, og at ordningen etableres som en midlertidig prøveordning i to år. Det er besluttet at ordningen vil opphøre når det har gått to år.

- Nå når ordningen har virket i to år har oppdrettere og andre hatt god mulighet til å få frem sine søknader, er tid for å avslutte den midlertidige ordningen. I tiden fremover tar vi sikte på å følge opp tiltaket i Havstrategien om et “Demo 2000” også for det marine og maritime området videre, sier fiskeriministeren.