Minneord:

Sist fredag mottok vi den triste meldingen om at Tore Knut var død. Han var kommet til veis ende. Etter et langt liv med sykdom og til slutt rammet av kreft, så var det ikke mer krefter igjen.

Tore Knut rakk å bli 75 år, og han var høyst aktiv inntil sitt siste leveår. Når vi vet at han ble sterkt rammet av poliomyelitt i svært ung alder, og når vi så hvordan dette preget han hele livet, så er det meget beundringsverdig alt han likevel evnet. Han var kort og godt et stort forbilde når det gjelder arbeidsmoral og arbeidskapasitet. Bak det hele lå et unikt pågangsmot og et jevnt godt humør. Mer enn de aller, aller fleste så viste han at det går an å mobilisere krefter og yte langt mer enn noen kan forvente eller kreve.

Tore Knut var først og fremst skolemann, men også tillitsmann. Begge deler skjøttet han på en oppofrende måte, i samfunnets tjeneste. Og han oppnådde stor respekt, i begge rollene. Ikke minst fordi han skjøttet både arbeid og tillitsverv på en meget ansvarsfull og grundig måte.

Som lærer debuterte Tore Knut allerede som 17 åring. I 1959 hadde han da et kortere engasjement som timelærer ved Asmundvåg skole. Og han hadde flere vikariat, ved flere grendeskoler på Hitra, mens han tok sin utdanning. I 1965 var han ferdig utdannet lærer og fikk ansettelse ved Helsøysund skole.

Men Tore Knut slo seg ikke til ro med «bare» lærerutdanning og lærergjerning. Mens han jobbet som lærer tok han videreutdanning, og i 1974 var han også ferdig utdannet logoped. Etter dette ble han ansatt som spesialpedagog i Hitra kommune, en funksjon han hadde fram til 1998. Deretter og fram til han gikk av med pensjon i 2009 var han i all hovedsak ansatt i Frøya kommune.

Tore Knuts store, mangeårige og mangeartede samfunnsengasjement er det ikke mulig å sammenfatte på bare noen få linjer. Det må derfor bli et utvalg av det som antakelig er det viktigste:

Fra 1991 – 2003 var han gjennom tre sammenhengende valgperioder innvalgt som fast medlem av Sør-Trøndelag fylkesting. I denne perioden hadde han også en rekke andre fylkeskommunale verv. Allerede 1976 ble han innvalgt for første gang som fast medlem av Hitra kommunestyre. Også her var han fast medlem i tre valgperioder, sist fra 2011-2015. Men også på vegne av og for Hitra kommune hadde han en rekke andre tillitsverv. Det siste var som leder av Eldres råd/Brukerrådet, et verv han skjøttet med stor innsikt og på en konstruktiv måte. Tore Knuts politiske verv var hele tiden som representant for partiet Høyre.

Men Tore Knut tok også på seg og fikk mange andre tillitsverv. Blant disse nevnes særskilt styrevervet i Øytun hjem for psykisk utviklingshemmede, et verv han hadde fra oppstarten i 1976 og fram til 1987. De siste fire årene var han også leder av dette styret. Deretter var han med på å etablere det som ble videreutviklingen av Øytun; vekstbedriften Dalpro. Og her satt han i styret i over 20 år, fra oppstarten i 1988 og fram til 2009.

Ut over dette må det også tas med at han var styremedlem i Kystmuseet i åtte år, og han var gjennom en årrekke tillitsmann og svært sentral i Hopsjøstiftelsen. Som vi forstår: Tore Knut hadde kunnskaper, engasjement og interesser som kom særlig til nytte for de svakeste blant oss – de som lett faller utenfor, og han var også sterkt opptatt av vår kulturarv.

Tore Knut snakket ikke først og fremst om sine egne fysiske plager. Nei, en samtale begynte gjerne med at han spurte hvordan den andre hadde det. Jeg synes dette forteller mye om en person som først og fremst ville være med å yte, ikke bare få og motta. Det forteller mye om en person som hadde og som viste omsorg for andre. Han hadde også vide kunnskaper om vår historie, og denne evnet han å formidle som «den gode fortelleren». Han vil derfor bli savnet på så mange måter.

I takknemlighet og ærbødighet: Fred være med Tore Knuts minne!

Hitra, 20.12.17

Ole L Haugen

Ordfører Hitra kommune