– Vi skal strekke oss langt for å unngå permitteringer denne vinteren