Mistanke om ruspåvirket kjøring: – Er tatt beslag i førerkort