Her er en gjennomgang av noe av det vi har jobbet med det siste året. Først noen tall:

Hitra-Frøya har gjennom året publisert 3.168 artikler, som totalt ga nær 6,4 millioner sidevisninger. Det er noe ned (fra 7,2 mill) i forhold til året før.

Fakta om Hitra-Frøya:

 • Samlet opplag: 4.981

 • Utgiversted: Fillan

 • Daglige lesere totalt: 10.800

 • Daglige lesere digitalt: 7.300

 • Papirutgave: To ukentlige

 • Redaksjonelle årsverk: 6

 • Antall sider produsert: 3.000

 • Fordeling redaksjonelt stoff/annonser: 70/30

 • Antall lederartikler: -

 • Antall kommentarer: -

 • Antall leserinnlegg på nett: ca 100

 • Antall refuserte leserinnlegg: Nesten ingen

 • Antall gjestekommentarer: -

 • Antall kronikker: -

Bjørn Lie Rønningen har vært redaktør i Hitra-Frøya siden 2008. Han gikk av ved utgangen av 2022. Konstituert redaktør nå er Venke M. Glørstad. Foto: Nored

Mål og prioriteringer:

Tilbake i 2020 passerte grafene over digitale abonnenter og papirabonnenter (komplett) hverandre. For første gang i vår da snart 47-årige historie hadde vi altså flere digitale enn papirabonnenter. Denne utviklinga har fortsatt gjennom 2022.

I 2022 ble det satt ny rekord i godkjent opplag, over 5.200. Aldri før har så mange kjøpt Hitra-Frøya. Så hører det med til historien at vi, som en del andre, gjennom året har møtt noe mer utfordrende abonnementsmarked.

Vekst i antall abonnenter i perioden 2018 tom 2021 har vært på hele 34 prosent (1 333 eksemplarer). Dette er den 11. sterkeste veksten blant alle norske aviser i denne perioden. Avisa har en total leserdekning i øyregionen på 70 prosent. Omsetningen forventes i 2022 å ende på rundt 20 millioner kroner.

Debatten om «lakseskatt», eller grunnrentebeskatning i havbruket, blusset voldsomt opp i 2022. Dette er et tema som er en helt naturlig del av vår redaksjonelle dekning, og som vi har brukt mye ressurser på. Foto: Faksimile Hitra-Frøya 18. november 2022

Rent redaksjonelt har vi sett klart behov for å styrke beredskapen vår i større deler av døgnet. Med få redaksjonelle årsverk, er det nemlig krevende å være tilstede overalt alltid. Samtidig har vi som klar ambisjon at våre lesere kan forvente å bli oppdatert hele tida på det viktigste som skjer på Hitra og Frøya, uansett når på døgnet det skjer. Derfor brukte vi slutten av 2022 til å forberede vår inntreden i et vaktsamarbeid mellom i alt ti lokalaviser, som ble iverksatt ved nyttår.

I tillegg til nattevakt/morgenvakt-samarbeid, som har pågått i flere år, er vi nå beredskapsbemannet i det aller meste av det våkne døgnet, noe som er en klar forbedring. I tillegg til ren beredskap opp mot hendelsesnyheter, brukes vaktsamarbeidet til røkting av fronten på nettavisa utenfor normalt kontortid.

Det er flere områder vi har en god del å gå på ennå - for eksempel er vi fortsatt for svake på livedekning på video. Vi gjennomførte noen produksjoner gjennom 2022, både fotballkamper, Tour de Frøya, foredrag om stedsnavn og åpning av ny aktivitetshall, men dette har vi ennå ikke fått inn som «rutinearbeid», og står derfor fortsatt på agendaen over forbedringspunkter.

Ett år før lokalvalget tok vi «tempen» på lokalpolitikken: Hvor attraktivt er det å være lokalpolitiker? Hvem har lyst til å bli med videre og hvem gir seg nå? Foto: Faksimile Hitra-Frøya 7. oktober 2022

Journalistfaglig utvikling

Journalistene deltar i konserninterne kompetanseløft mellom mediehusene. Redaksjonen har også deltatt på Hellkonferansen (ved inngangen til 2023) og har jevnlige diskusjoner internt om redaksjonelle prioriteringer og utvikling.

Hver mandagsettermiddag har vi utvidet redaksjonsmøte der vi iblant velger oss konkrete tema med opplæring eller diskusjoner.

Hitra-Frøya har siden oppstarten for ca to år sidenvært en del av samarbeidet innad i Polaris Media Midt-Norge med satsing på næringslivsnyheter på nett, mn24.no. Det både gir oss drahjelp på økonomi/næringslivsjournalistikk og innsikt i utøvelsen på dette fagfeltet, samtidig som vår avis bidrar med næringslivsnyheter inn til fellesskapet.

Ved inngangen til 2023 gikk Hitra-Frøya inn i vaktsamarbeidet mellom ti lokalaviser i Midt-Norge, som styrker oss på beredskap og front-røkting alle ettermiddager, kvelder og helger.

Etikk

Hitra-Frøya har i 2022 ikke blitt klaget inn til Pressens Faglige Utvalg. I tilfeller ved reaksjoner fra leserne, har redaktør søkt å få avklart dette på lavest mulig konfliktnivå.

Mest leste saker

Dette er våre mest leste saker i 2022:

1: Dykker omkom i ulykke ((13.499 sidevisninger) En dykker omkom i en ulykke ved Sula.

2: Kritisk skadet -utfallet er uvisst (13.353) En dykker var kritisk skadet etter en ulykke ved Sula. Han ble senere bekreftet omkommet.

3: Her er eiendommene solgt på Hitra og Frøya de 30 siste dagene (12.065) Samlesak med eiendomsoverdragelser.

4: Alle under 20 år; Fem får helsehjelp etter ulykke. En fløyet til sykehus. (11.183 ) Fem unge personer var involvert i en trafikkulykke ved Nordhammaren på Frøya.

5: Politiet fortsetter med undersøkelser (10.081) En mann ble skadet under arbeid ved et oppdrettsanlegg.

6: Se lesernes herlige sommerbilder. (9.373) Leserbilder

7: - Har pride gått for langt? (8.937) Leserinnlegg signert Arild Margido Johansen.

8: Fire unge personer sendt til sykehus. -Airbager utløst og frontruta er smadret (8.657) Bil med fire personer ombord havnet på taket ved Bekkadalen på Nord-Frøya.

9: Ung mann funnet død i leilighet (8.364) Politiet gjorde åstedsundersøkelser på stedet og avhør etter at en ung mann ble funnet død i en leilighet på Hitra.

10: Kjørte inn i autovernet: -En person flydd til sykehus (8.106) Utforkjøring ved Sandstad.

Kilder

Vi søker daglig et bredest mulig kildetilfang til sakene, men har alltid et forbedringspotensial her. Det er naturlig at enkelte sentrale kilder går igjen, men vi søker hele tida fornying her.

På leserinnlegg-fronten er det også en del gjengangere. Fram mot lokalvalgåret 2023 er det et mål å øke kildebredden også i leserspaltene.

De viktige sakene

Her er er noen av de viktigste sakene vi har jobbet med i 2022:

Trues og presses for penger: - Helt åpenbart at det nå handler om å ramme meg som ordfører

Ordfører i Hitra kommune, Ole L. Haugen, fortalte i april at han var utsatt for trusler og pengeutpressing og at han hadde koplet inn advokat og politiet.

– Bygget og alt er fint. Men det viktigste er at det er nok folk til å gjøre jobben

Sommeren 2022 var det rundt et halvår siden innflytting i Frøya kommunes nye storsatsing på helse, et splitter nytt Frøya helsetun. Vår reportasje tok utgangspunkt i dette for å høre hvordan det nå var å jobbe i helsevesenet på Frøya.

Foto: Faksimile Hitra-Frøya juni 2022

Nataliya fra Fillan får skrekkelige nyheter fra hjemlandet: - Dette er galskap. Jeg er i sjokk.

24. februar 2022 bryter det ut krig i Ukraina. Samme dag snakker lokalavisa med Nataliya, som har flyttet til Hitra for flere år siden. Hun får skrekkelige nyheter fra hjemlandet denne dagen og de påfølgende månedene.

Foto: Faksimile Hitra-Frøya 25. februar 2022

Årets bilder

Her er et lite knippe bilder tatt av våre fotografer i 2022.

Marius Monsø i sitt kreative verksted på Helgebostad der han lager blant annet smykker og og har egen smie. Bildet ble brukt som forside på vårt høstmagasin. Foto: Tonje Selvåg
Portrett av Stine Skatvold Gåsø som har brukt livserfaringen sin til å starte egen bedrift. Foto: Malin Lervåg
Danserne under kakelinnekonserten på Sandstad i desember. Foto: Cecilia Brurok
Linda Cecilie Hassel monterer pepperkakehus Foto: Cecilia Brurok

Spørsmål fra Polaris-stiftelsen

1. Offentlighetsloven og innsynsretten er kanskje pressens beste redskap for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Hvilke erfaringer har redaksjonen med journaljakt? Blir det praktisert? Møter dere motstand fra kommuneadministrasjonen eller andre?

Vi har rutiner på journaljakt, både mot de lokale kommunene, men også fast sjekking opp mot fylkeskommunale og statlige organisasjoner. Selv om det av og til kan ta lenger tid enn vi normalt kunne ønske, møtes vi stort sett både av velvilje og faglig forståelse.

Konserntilhørigheten innebærer mange fordeler, særlig med tanke på den digitale transformasjonen, men også på en rekke andre måter. Men kan det være fare for at avisene blir for like? Er det fare for at lokalt særpreg, egen redaksjonell profil og originalitet går tapt? Er innholdsutviklere på konsernnivå blitt konkurrenter til redaktørene? Er mediemangfoldet truet?

- Vi har fra konsernets side mange verktøy som forteller oss mye om hvem leserne er og hva de vil ha. Det bruker vi i stor grad i hverdagen, både for å evaluere eget arbeid, og for å sette kursen videre. Det betyr imidlertid ikke at det går utover redaktøransvaret og det lokale særpreget. Uten konserntilhørigheten, ville vi ha vært nødt til å bruke ressurser annerledes for å utvikle slike verktøy og kompetanse. Nå kan vi bruke den på journalistikk.

Baneheia-saken og Birgitte Tengs-saken minner oss om rettsstatens skjørhet og om viktigheten av kritiske røster og god journalistikk. Hva er redaksjonens reaksjon på denne og lignende type saker? Bidrar disse sakene til bevisstgjøring, ikke minst om kriminal- og rettsjournalistikken?

– Ja. Selv om disse konkrete eksemplene er utenbygds og nokså unike i norsk rettshistorie, er de en god påminnelse også for vår redaksjon om at man også skal ha et kritisk øye på informasjon som kommer fra politiet, og prosesser som pågår i rettsvesenet.