Beruset mann oppsøkte privatadresse - så ble ambulanse sendt