Skal frakte vindmølledeler og reparere før full åpning av vindparken