Bergvarme vil dekke 80 prosent av skolens energibruk