– Ungdommer synes kanskje at det er greit å snakke med noen som er like gamle