Ikke tekniske årsaker som førte til grunnstøtinga

foto
Hurtigbåten Frøyfart trengte assistanse fra Redningsskøyta for snart to uker siden - etter en grunnstøting ved Mausund. Foto: Leserfoto