Ikke tekniske årsaker som førte til grunnstøtinga

foto