- Jeg gleder meg til å starte opp og har fått en hjertevarm og god mottakelse allerede de første dagene jeg har vært her sier, den nye presten Tore Holmqvist til HF. Det er stor aktivitet her ute og både jeg om min familie gleder oss til å bli godt kjent med hitterværingene i tida fremover.

Søndag er det innsettelsesgudstjeneste i Hitra kirke på Melandsjø og prost Dagfinn Thomassen deltar og ønsker velkommen. Det blir en fin anledning for hitterværingene til å bli bedre kjent med den erfarne presten i det som blir hans første gudstjeneste her ute.

- Det er veldig bra at vi nå har Tore på plass, forteller kirkeverge Tom Skare, og han har en hektisk oppstart i prestegjerningen, med flere begravelser, vielser og barnedåp i kirken, samt mange besøk og samtaler. Søndag skal Holmqvist døpe to barn i Hitra kirke og det er jo ekstra hyggelig på en slik festdag, forteller Skare.

Det blir musikalske innslag fra Barman Janitsjar og Tora Hedges og Christer Lervik fra kulturskolen på denne dagen, i tillegg til kantor Silvio Krauss som spiller orgel. Begge menighetsråd på Hitra deltar under gudstjenesten og de håper mange tar turen til kirka denne dagen.