Kan bli avkortet gang- og sykkelveg etter flere tiårs kamp