Rekordhøye fødselstall på Hitra og Frøya. Fortsetter trenden i 2022?