Opposisjonen slakter regjeringens havbruksstrategi