Det utsprengte området har vært en eller flere steinalder-lokaliteter