Fylkesvaraordfører Gunn Iversen Stokke klippet ved 14-tida i dag over det nasjonalfargede båndet og markerte dermed at Dolmsundbrua offisielt er åpnet.

Trafikken kan dermed nå endelig gå over Dolmsundet.