Aunøyas Venner gjennomførte sin Strandryddeaksjon lørdag og søndag.